Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti. Aicinām iepazīties ar informāciju par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm.KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, saglabā lietotāja datorā, mobilajā tālrunī, planšetē vai citā galierīcē, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādā veidā ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Sīkdatņu izmantošanu var atspējot vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.KĀDAS SĪKDATNES UN KĀDIEM MĒRĶIEM TIEK IZMANTOTAS?

Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa izmantojam Tehniskās jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes.TEHNISKĀS JEB NOTEIKTI NEPIECIEŠAMĀS SĪKDATNES.

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem, kā arī lai tīmekļa vietne atcerētos, kādām sīkdatnēm, lietotājs ir piekritis. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevar pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt nepieciešamo informāciju vai noskatīties pieprasīto video. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne ir izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus. Saskaņā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, lietotājs izvēlas tās atspējot, jāņem vērā, ka tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.ANALĪTISKĀS SĪKDATNES

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā veidā, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai iekārtu, taču neizpauž identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes mūsu vietā saskaņā ar norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Inc. izveidotās "Google Analytics" sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par "Google Analytics" pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.SĪKDATŅU APSTIPRINĀŠANA UN ATSPĒKOŠANA

Apmeklējot vietni, tiek attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietotājs var piekrist vai atsaukt savu piekrišanu noteikta veida sīkdatņu izmantošanai. Lietotājs var atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Tomēr jāņem vērā, ka, atspējojot nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.Этот сайт использует cookie-файлы для улучшения работы сайта и обеспечения его корректной работы и функциональности. Предлагаем ознакомиться с информацией о cookie-файлах, используемых этим сайтом.ЧТО ТАКОЕ COOKIE-ФАЙЛЫ?

Cookie-файлы - это небольшие текстовые файлы, которые браузер в момент посещения пользователем сайта сохраняет на компьютере пользователя, в мобильном телефоне, на планшете или другом устройстве для идентификации браузера или сохранения в браузере информации или настроек. Таким образом, с помощью cookie-файлов сайт получает возможность сохранять индивидуальные настройки пользователя, распознавать его и реагировать соответствующим образом. Использование cookie-файлов можно отключить или ограничить, но без cookie-файлов невозможно полноценно использовать все функции сайта.КАКИЕ COOKIE-ФАЙЛЫ И ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?

Используется несколько типов cookie-файлов (постоянные и сессионные). В зависимости от выполняемых функций и целей использования мы используем технические или другими словами крайне необходимые cookie-файлы и аналитические cookie-файлы.ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЛИ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫЕ COOKIE-ФАЙЛЫ

Эти cookie-файлы необходимы пользователю для свободного посещения и просмотра сайта, для использования предлагаемых им функций, в том числе получения информации об услугах, а также для того, чтобы сайт запомнил, с использованием каких cookie-файлов пользователь согласился. Эти cookie-файлы идентифицируют устройство пользователя, но не раскрывают идентичность пользователя, а также не собирают и не обобщают информацию. Без этих cookie-файлов сайт не может полноценно функционировать, например, предоставить необходимую информацию или показать запрашиваемое видео. Эти cookie-файлы хранятся на устройстве пользователя до тех пор, пока cookie-файлы не выполнили свою функцию, но не более двух лет. Согласно закону «Об услугах информационного общества» необходимые cookie-файлы размещаются автоматически. Однако, если при использовании возможностей, предоставляемых браузером, пользователь решает отключить cookie-файлы, то следует учитывать, что сайт не сможет полноценно функционировать.АНАЛИТИЧЕСКИЕ COOKIE-ФАЙЛЫ

Аналитические cookie-файлы обобщают информацию о том, как пользователь использует сайт, устанавливают наиболее часто посещаемые разделы, включая контент, который пользователь выбирает при просмотре сайта. Информация используется для аналитических целей, чтобы узнать, что интересует пользователей сайта, и в целях улучшения функциональности сайта, сделать его более удобным в использовании. Аналитические cookie-файлы только идентифицируют устройство, но не раскрывают идентичность. В отдельных случаях некоторые аналитические cookie-файлы вместо нас в соответствии с указаниями и только в соответствии с указанными целями управляются третьими лицами, например, создаваемые Google Analytics cookie-файлы Google Inc., целью которых является повышение качества и настройка содержимого сайта для нужд пользователей. Более подробную информацию об условиях предоставления услуг Google Analytics можно найти на домашней странице http://www.google.com/analytics/terms/us.html.ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ COOKIE-ФАЙЛОВ

При посещении сайта появляется сообщение с информацией о том, что сайт использует cookie-файлы. Пользователь может согласиться или отказаться от использования определенных типов cookie-файлов. Пользователь может отменить свое согласие в любое время, изменяя настройки браузера и удаляя сохраненные cookie-файлы. Однако, следует иметь в виду, что при отключении необходимых cookie-файлов сайт не сможет полноценно функционировать.Made on
Tilda